Cart preview

Your shopping cart is empty

Wishlist
Ship to
You've just added a product to your cart
VIEW CART
Sorry, we have only of available in stock. The quantity is automatically reduced to the max possible value.
We’re so sorry but the is available only in US, please remove it from the cart
is not available for shipping within the US.
VIEW AVAILABLE WINES
Some of the wines you've picked are not available in US. For shipping within US please
CHOOSE WINES FROM THIS LIST
You’ve just added a product to your wishlist
10 POINTS
You’ve just shared an article.

Povećanje konkurentnosti tvrtke Brza distribucija primjenom mrežnih marketinških rješenja

Kratak opis projekta:

Svrha projekta je izradom nove poslovne web stranice povećati konkurentnost tvrtke Brza distribucija. Projekt ima za cilj provesti unaprjeđenje poslovne web stranice koji će uključivati izradu web shopa / prilagodbu web stranice za mobilne telefone i
tablete što će doprinijeti većoj transparentnosti proizvodnog asortimana pregledom na web stranici, poboljšati interakciju s kupcima i dobavljačima, a sve s ciljem poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Predviđeno trajanje projekta je maksimalno 12 mjeseci.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 172.843,06 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 138.274,45 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi: 34.568,61 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 96.792,11 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 1.11.2018. do 22.8.2019.

 

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

R1. Jačanje tržište pozicije i povećanje konkurentnosti tvrtke Brza distribucija uvođenjem nove/unaprjeđenjem poslovne web stranice. Broj B2b korisnika značajno će se povećati kao i rast prihoda od prodaje i broj djelatnika

R2. Proširenje na inozemna tržišta – Nova stranica doprinijet će širenju koncepta na minimalno 1 novo tržište

R3. Projekt uspješno i pravilno proveden, poštivajući sva pravila Poziva i šira javnost informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te su stvoreni preduvjeti za rast i dugoročnu održivost tvrtke.

 

Svrha projekta direktno doprinosi ispunjenju općeg cilja: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

 

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Brza Distribucija d.o.o., Dario Drmač, direktor; info@brza-distribucija.hr

 

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Brza Distribucija d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Like what you read?

Subscribe today and be the first to read THE latest.